ALV 30 november 

Op 30 november om 20:00 uur houden we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Kom meepraten en meedenken over de toekomst van Cito! De agenda is: Deur open vanaf 19:30 Opening om 20:00 Goedkeuren notulen ALV 2017 Mededelingen en terugblik 2018 Financieel verslag 2017-2018 Verslag kascommissie 2017-2018 Decharge penningmeester Bestuurszaken Begroting 2018-2019 Vooruitblik 2019 en verder […]

Twitter Feed