Contributie

Alle contributies worden afgeschreven in twee termijnen.

Alle overige kosten (bijv. kosten voor bruikleen van de tenues) zijn meegenomen in de contributiehoogte, het bedrag wat hieronder staat is dus ook het bedrag dat wordt afgeschreven van de opgegeven rekening. De enige uitzondering hierop is het inschrijfgeld voor nieuwe leden, dat €17,50 bedraagt en bij de eerste termijn wordt opgeteld.

Sinds 2006 zijn alle nieuwe leden verplicht hun contributie te voldoen door middel van een automatisch incasso. Opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail bij het ledensecretariaat en moet vóór 1 januari of 1 juli gebeuren. Na deze datum moet het lopende halfjaar betaald worden!

Vanaf het seizoen 2015-2016 is de contributie verhoogd. Door het uitvoeren van een vaste vrijwilligerstaak kan de contributieverhoging worden terugverdiend. Je kunt je inschrijven voor het uitvoeren van een vaste vrijwilligerstaak in het seizoen 2017-2018 t/m 22 oktober 2017. Voor de komende seizoenen loopt een vrijwilligerstaak van 1 augustus – 31 juli. Aanmelden kan via de vrijwilligerscoördinatoren Mieke Hogenhout en Marijke Feenstra: vrijwilligers@cito-zeist.nl

Overzicht contributies per team:

Categorie Contributie 2017-2018
Dames 1 € 395 + € 75 = € 470
Dames Masters € 210 + € 75 = € 285
Heren 1 € 395 + € 75 = € 470
Heren 2 € 295 + € 75 = € 370
Heren 3 € 275 + € 75 = € 350
Meetrainen senioren 1,5 uur € 160
Meetrainen senioren 2 uur € 180
Meetrainen jeugd € 110
Jongens A1 € 255 + € 50 = € 305
Meisjes A1 € 195 + € 50 = € 245
Meisjes A2 € 195 + € 50 = € 245
Meisjes B1 € 180 + € 50 = € 230
Meisjes C1 € 165 + € 50 = € 215
Meisjes C2 € 165 + € 50 = € 215
Mix C € 165 + € 50 = € 215
Meisjes 1,5 x trainen € 60 (extra)
Mini Competitie 1 € 150 + € 50 = € 200
Mini Competitie 2 € 150 + € 50 = € 200
Mini Trainen € 110 + € 50 = € 160