ALV 30 november 

Op 30 november om 20:00 uur houden we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Kom meepraten en meedenken over de toekomst van Cito! De agenda is: Deur open vanaf 19:30 Opening om 20:00 Goedkeuren notulen ALV 2017 Mededelingen en terugblik 2018 Financieel verslag 2017-2018 Verslag kascommissie 2017-2018 Decharge penningmeester Bestuurszaken Begroting 2018-2019 Vooruitblik 2019 en verder […]

Korte terugblik op de ALV 2017 

Op woensdagavond 8 november j.l. was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.Β  Hieronder een korte samenvatting van deze avond: Op 16 september was het feest bij Cito Zeist ter ere van het 65-jarig lustrum. We kijken terug op een geslaagde lustrumdag! Gert-Jan van Lochem is benoemd tot nieuwe voorzitter van onze club en Marleen Spierings is ons […]

Twitter Feed