Vacatures

Zonder vrijwilligers zou Cito niet kunnen bestaan en we zijn dringend op zoek naar mensen die één van de taken binnen de vereniging op willen pakken. Voor iedereen is er ruimte om zijn of haar steentje bij te dragen.

Hoewel de taken op deze vacaturelijst niet allemaal vergelijkbaar zijn wat betreft tijdsbesteding, rechtvaardigt de inzet van de vrijwilliger een tegemoetkoming in de contributie. Heb je interesse in één van de vacatures of wil je meer informatie? Mail naar vrijwilligers@cito-zeist.nl

De volgende vacatures staan op dit moment open:

  • Coordinator Fondsenwerving
  • Voorzitter Technische Commissie
  • Leden voor de Technische Commissie
  • Wedstrijdsecretariaat senioren
  • Trainer (seniorenteams)
  • Leden voor de jeugdcommissie
  • Leden voor de evenement- en feestcommissie
  • Leden voor de mini-commissie
  • Cool Moves Volleybal (CMV) coördinator

Coordinator Fondsenwerving
Als Coordinator Fondsenwerving help je mee Fondsenwerving en andere leuke en nuttige activiteiten te ondersteunen zoals de Grote Club Actie, Rabo Clubkas en andere acties.

Technische commissie
De technische commissie houdt zich bezig met het indelen, begeleiden en het regelen van andere technische randvoorwaarden voor de teams,

Voorzitter Technische Commissie
Je coördineert de technische commissie. Je zit de vergaderingen voor en treedt op bij eventuele escalaties. Mogelijk ben je meewerkend voorman/-vrouw en neem je teams onder je hoede in de rol van een technisch commissielid. Van jou als voorzitter wordt verwacht dat je praktisch kunt besturen in combinatie met een redelijk tot goed technisch volleybalinzicht.

Leden voor de Technische Commissie
Je krijgt een aantal teams onder je hoede waarvoor jij het aanspreekpunt en coördinator bent. Ook zijn er een aantal algemene taken die ook verdeeld worden. Denk aan communicatie met nieuwe leden bijvoorbeeld. Van jou als lid wordt verwacht dat je praktisch kan coördineren en goed kunt communiceren.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de planning van alle wedstrijden van de teams van Cito. Voor aanvang van het seizoen zorg je voor de juiste planning van de wedstrijden. Na afloop van het seizoen begint de inschrijving van de teams voor het daaropvolgende seizoen. De taken binnen het wedstrijdsecretariaat worden overzichtelijk verdeeld. Voor de teams die jij krijgt toegewezen (en hun tegenstanders) ben je aanspreekpunt en zorg je dat de planning goed verloopt. Je hebt veelvuldig contact met andere commissieleden, commissies van Cito (TC, zaalhuur, scheidsrechters) en met de Nevobo.

Het wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor goede planning van alle wedstrijden, waarbij er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de gehuurde zaalruimte. In overleg met de scheidsrechterscommissie wordt iedere thuiswedstrijd voorzien van een scheidsrechter. Met de courtcrew worden teams aangewezen die helpen bij de organisatie van de wedstrijden van Heren 1.

Trainer
Binnen Cito zoeken we (soms part-time) trainers voor de volgende teams op de dinsdagavond:

Als trainer verzorg je de training van het betreffende team. Je zorgt voor een goede trainingsopbouw en oefeningen die afgestemd zijn op het niveau van de groep. Ideaal is als je ook wedstrijden kunt coachen maar dat is geen must. Van jou wordt verwacht dat je voldoende volleybal technische kennis hebt ten opzichte van het niveau dat je gaat trainen. Algemene beginselen van training geven en vooral een positieve instelling. Je vindt het leuk mensen beter te maken in hun sport en je kunt goed voor een groep staan. Als trainer ben je ervoor om spelers individueel beter te maken en het team beter laten functioneren.

Leden voor de Jeugdcommissie
De jeugdcommissie zorgt voor de organisatie van de activiteiten voor jeugdleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Grote Clubactie, waarbij je jeugdteams enthousiasmeert en medio september/oktober langs de trainingen van de jeugdteams gaat. Er is veel ruimte voor nieuwe eigen ideeën! Één van de doelen is om de jeugd te verbinden met de club. Lid zijn bij een vereniging is meer dan alleen volleyballen!

Leden voor de evenement- en feestcommissie
Je neemt de organisatie van de diverse feesten en activiteiten op je. Je organiseert bijvoorbeeld het Zomer in je Bol toernooi en een feest op een van de Cito thuisspeeldagen. Je kunt onderling in de commissie de taken verdelen, zodat je niet alle feestjes/ activiteiten hoeft te organiseren. Het doel is om mensen op een leuke en ontspannen manier samen te brengen. Het maakt de vereniging alleen maar leuker als mensen elkaar kennen en het gezellig hebben!

Leden voor de mini-commissie 

De mini-commissie houdt zich bezig met diverse werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de mini-leden van Cito. Binnen de mini-commissie zijn we dringend op zoek naar enthousiaste leden of ouders die het leuk vinden om één of meerdere van onderstaande taken op zich te nemen!

Mini-coördinator

Je coördineert de aanmelding van nieuwe leden en onderhoudt contact daarvoor met trainers, bestuur en ouders van de mini-leden. Daarna geef je uitvoering aan Sjors Sportief binnen Cito.

Gastheer- of vrouw

Je bent als gastheer- of vrouw aanwezig bij de aanvang en afsluiting van de training in de zaal. Je bent daarbij het aanspreekpunt voor ouders.

Organisator mini-commissie activiteiten

Je organiseert diverse mini-commissie activiteiten tijdens en/of na de training van de mini’s. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan de organisatie van: sinterklaas- en paastoernooi, kerstpannenkoekendiner, ouder & kind training en een seizoensafsluitend uitje. Daarnaast verzorg je lokale promotie van de min-activiteiten. Hierbij  verzorg je externe communicatie, bijvoorbeeld door deze activiteiten door middel van foto’s en tekst onder de aandacht te brengen in de regionale krant of op social media kanalen, zoals Facebook.  Alsmede het organiseren van een clinic op de basisschool behoort tot je taken.

Cool Moves Volleybal (CMV) coördinator

Nevobo heeft een dynamische volleybalvorm ontwikkeld, het Cool Moves Volley, om kinderen stapsgewijs het volleybal aan te leren. Deze stappen worden 1 voor 1 aangeleerd met als uiteindelijke doel het beheersen van het volleybalspel. Niveau 1 t/m 3 wordt alleen in toernooivorm gespeeld en is vooral een gooi- en vang spel met de beginselen van volleybal technieken, waarin kinderen leren om als team te spelen. De regio CMV toernooien zijn maandelijks van september t/m mei, deelname is gratis. Vanaf niveau 4 gaan de kinderen het ‘echte’ mini volleybal spelen, en spelen ze vier tegen vier en is het mogelijk om als team in te schrijven in de competitie of nog door te gaan met toernooien spelen. Meer informatie over CMV staat op de site van Nevobo.

Als CMV coördinator hou je je met diverse taken bezig met als doel om goed uitvoering te kunnen geven aan CMV binnen Cito. Je zorgt ervoor dat teams tijdig worden aangemeld voor toernooien. Ook regel je kleding voor CMV leden tijdens een toernooi.  Je hebt jaarlijks een CMV overleg met alle regio coördinatoren en informeert trainers over het spel op verschillende niveaus van CMV zodat de trainingen aangepast worden aan het niveau . Tenslotte organiseer je binnen Cito een CMV toernooi.

One thought on “Vacatures”

Comments are closed.