Volleyballen met een beperking

Volleybalvereniging Cito wil aan iedereen de mogelijkheid bieden om te volleyballen op een niveau dat bij hem of haar past. Ook kinderen en volwassenen met een beperking willen wij, voor zover dat mogelijk is binnen onze vereniging, een plek bieden.

Omdat Cito geen mogelijkheid heeft om een zitvolleybalteam en/of een gehandicaptenteam te formeren, is het van belang dat de aanmelding van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking of gedragsstoornis individueel beoordeeld wordt door de verantwoordelijke trainers en de commissie technische zaken. In goed overleg zullen wij beoordelen of en onder welke voorwaarden een persoon met een beperking kan aansluiten bij de reguliere trainingen van Cito.