Algemene Ledenvergadering

Herinnering: Op 4 november 2020 is de ALV van Cito.
MeanderOmnium mag geen vergaderingen meer toestaan – dus de ALV is volledig digitaal!

Deelname kan alleen na vooraanmelding. Klik op één van de volgende links om je aan (of af) te melden, dan mailen we je de link op Google Meet om deel te nemen:

We beginnen om 20:00 uur en de agenda is:

 1. Opening & Agenda
 2. Goedkeuren notulen ALV 30 oktober 2019
 3. Terugblik 2019/2020
 4. Update gemeente/zaal
 5. Financieel verslag 2019-2020
 6. Verslag kascommissie 2019-2020
 7. Decharge penningmeester
 8. Het bestuur
 9. Nieuwe bestuursleden nodig!
 10. Begroting 2020-2021 & Nieuwe kascommissie
 11. Vooruitblik 2020 en verder
 12. Organogram en belangrijke vacatures
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Alle stukken staan klaar op onze ledenpagina