ALV 30 november

Op 30 november om 20:00 uur houden we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Kom meepraten en meedenken over de toekomst van Cito! De agenda is:

 1. Deur open vanaf 19:30
 2. Opening om 20:00
 3. Goedkeuren notulen ALV 2017
 4. Mededelingen en terugblik 2018
 5. Financieel verslag 2017-2018
 6. Verslag kascommissie 2017-2018
 7. Decharge penningmeester
 8. Bestuurszaken
 9. Begroting 2018-2019
 10. Vooruitblik 2019 en verder
 11. Organogram en belangrijke vacatures
 12. Rondvraag
 13. Sluiting en een drankje

De stukken voor de ALV zullen hier worden geplaatst en op verzoek worden toegemaild.
Kom naar de ALV!