ALV: 30 oktober

Op 30 oktober om 20:00 uur houden we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Kom meepraten en meedenken over de toekomst van Cito! De agenda is:

 1. Verzamelen aan de bar vanaf 19:45
 2. Opening om 20:00
 3. Goedkeuren notulen ALV 2018
 4. Mededelingen en terugblik 2019
 5. Financieel verslag 2018-2019
 6. Verslag kascommissie 2018-2019
 7. Decharge penningmeester
 8. Bestuurszaken
 9. Begroting 2019-2020
 10. Vooruitblik 2019 en verder
 11. Beleidsplan
 12. Organogram en belangrijke vacatures
 13. Rondvraag
 14. Sluiting en een drankje

De stukken voor de ALV staan op de ledenpagina. Wachtwoord staat in de e-mails aan de leden.
Kom naar de ALV!