ALV Cito: Woensdag 18 november!

Beste Cito-leden, ouders en Club van 50-leden,

Op woensdag 18 november, om 20.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Cito plaats in De Koppeling.

Wij zouden het erg op prijs stellen als je komt om mee te praten over de toekomst van onze mooie vereniging!

Kun je niet aanwezig zijn? Meld je dan af via: secretariaatcito@gmail.com Machtig bovendien een team- of clubgenoot om jouw stem tijdens de ALV te behartigen via het machtigingsformulier dat je per email hebt ontvangen.

Wij hopen jullie te zien op woensdag 18 november!

Sportieve groet, namens het bestuur,

Thijs Pietersen