Bardienst

Gang van zaken Bardiensten:

  • Het bestuur doet een voorstel voor het nieuwe gebruik van Bar + Keuken.
  • De verantwoordelijkheid voor het barbeheer en alles wat er verder in het gebouw gebeurt, ligt bij de dienstdoend beheerder van Meander/Omnium.
  • De beheerder van Meander/Omnium is gedurende de bardienst altijd aanspreekbaar voor vragen en draait zo nodig ook mee.
  • De Koppeling is een openbaar gebouw waar, in principe, iedereen toegang toe heeft en waar ook meerdere organisaties, tegelijk met Cito, gebruik van kunnen maken.
  • De laatste bardienst bepaalt in overleg met de beheerder de sluitingstijd en laatste ronde, maximaal 23:30 uur. Na de laatste ronde wordt begonnen met het opruimen en schoonmaken van de bar en algemene ruimte. Ook de keuken moet schoon achter gelaten worden. De kas wordt afgesloten door de beheerder. Betrek bij het schoonmaken ook degenen die nog aanwezig zijn. Vele handen maken licht werk!
  • Uiterlijk 24:00 uur moet De Koppeling dicht zijn, met uitzondering van feesten waarvoor een vergunning is aangevraagd.
  • Bij vragen, mail: voorzitter@cito-zeist.nl