Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving

In 2013 heeft bestuurslid Liset Schrijvers (Beleid & Ontwikkeling) samen met jeugdtrainer Laura Wassenberg het Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving geschreven. Een inleiding:

“Sinds de uitvoerige aandacht van de media voor verscheidene incidenten die in de sport hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren, is er vanuit sportbonden, sportorganisaties en gemeenten veel aandacht ontstaan voor het creëren van een veilige sportomgeving. Eén van de belangrijkste middelen om dergelijke incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, is het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en hier omtrent beleid opstellen binnen de vereniging. Het is een illusie te denken dat hiermee elke vorm van grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden, maar het opstellen van een beleidsplan wordt gezien als een belangrijke eerste stap om de risico’s zoveel mogelijk in te perken.”

Lees het hele Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving hier:

Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving

N.a.v. het beleidsplan is er een document opgesteld met omgangsregels. Deze omgangsregels gelden voor alle leden van Cito. Leden kunnen elkaar aanspreken op het naleven van deze regels. Bekijk de omgangsregels hier:

Omgangsregels Cito

N.a.v. het beleidsplan is ook een document opgesteld met gedragsregels voor trainers. Deze gedragsregels gelden voor alle trainers van Cito. Trainers dienen deze gedragsregels te ondertekenen om de trainersvergoeding te ontvangen. Bekijk de gedragsregels voor trainers hier:

Gedragsregels trainers Cito