Contributie

Alle kosten (bijv. kosten voor bruikleen van de tenues) zijn meegenomen in de contributiehoogte.

Voor nieuwe leden wordt eenmalig €17,50 in rekening gebracht, welk bedrag bij de eerste termijn wordt opgeteld.

Naast onderstaande contributiebedragen wordt sinds seizoen 2015-2016 de vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht. Dit is een contributieverhoging die terug verdiend kan worden door een vrijwilligerstaak uit te voeren.  Een lijst van openstaande vrijwilligerstaken kan opgevraagd worden bij vrijwilligers@cito-zeist.nl
De vrijwilligersbijdrage bedraagt voor senioren € 75,00 en voor junioren € 50,00.
Meetrainers betalen de helft van deze bijdrage.

Sinds 2006 zijn alle nieuwe leden verplicht hun contributie te voldoen door middel van een automatisch incasso.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail bij het ledensecretariaat en moet vóór 1 januari of 1 juli gebeuren. Na deze datum moet het lopende halfjaar betaald worden!

Voor alle senioren (m.u.v. D1) en jeugdteams is de standaard trainingstijd 1,5 uur. Voor mini’s is dit 1,25 uur.
Voor die teams die een extra keer trainen moet de gewone contributie opgeteld worden bij die van een extra training..
Contributie wordt in 2 termijnen geïncasseerd. 1x in het najaar (1e helft seizoen) en 1x in het voorjaar (2e helft seizoen)
De vrijwilligersbijdrage (en eventueel inschrijfgeld nieuw lid) wordt te samen met de helft van de verschuldigde contributie bij de eerste contributie incasso in totaal verrekend.
Bij het uitvoeren van een vrijwilligerstaak wordt de vrijwilligersbijdrage in mei weer terug betaald.

Overzicht contributies per team zoals deze zijn goedgekeurd op de Bijzondere ALV van 16 mei 2018:

Categorie Contributie  Vrijwilligers-bijdrage Senioren Vrijwilligers-bijdrage Junioren
Dames 1 € 295 € 75
Dames 2 € 275 € 75 € 50
Dames 3 € 275 € 75
Dames 4 € 160 € 37,50
Dames Masters € 210 € 75
Heren 1 € 275 € 75
Heren 2 € 275 € 75
Extra teamtraining Dames/Meisjes € 180
Meetrainen senioren 1,5 uur € 160 € 37,50
Meetrainen senioren 2 uur € 180 € 37,50
Jeugd A, B en C € 215  € 75 € 50
Jeugd A, B en C meetrainen € 135 € 37,50 € 25
Mini Competitie (N5) € 175 € 50
Mini Trainen € 130 € 25