Nevobo, Cito en Irene investeren in kwaliteit

Komend jaar zullen Irene volleybal uit Bilthoven, de Nevobo en Cito Zeist samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze (jeugd)trainers.

De Nevobo investeert al jaren op verschillende manieren in de kwaliteit van volleybal in Nederland. Het afgelopen jaar heeft de Nevobo het initiatief genomen om in een samenwerkingsverband met de Cito en Irene te gaan werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze (jeugd)trainers.

De Nevobo stelt komend seizoen een trainersbegeleider ter beschikking. In overleg met Irene is ervoor gekozen dat deze trainersbegeleider de (jeugd)trainers van Cito (dinsdagavond) en Irene gaat helpen in het opzetten en uitvoeren van hun trainingen. Het doel is het vergroten van de kwaliteit van de (jeugd)trainers, en daarmee de kwaliteit van het spel en het spelplezier.

De Nevobo stelt hierbij als voorwaarde dat de sporters ook de werkelijke kosten betalen die gemaakt worden en dat niet zoals dat bij veel verenigingen het geval is de senioren meebetalen voor de jeugd. Ook wil de Nevobo dat er fatsoenlijke tarieven voor de trainers betaald worden. Dit betekent dat de trainers kosten omhooggaan en daarom ook de contributie omhoog moet. Hiervoor hebben de ALV’s van beide verenigingen toestemming verleend.

De eerste kennismaking met de trainersbegeleider heeft inmiddels plaatsgevonden en bij het begin van het seizoen 2018/2019 wordt het plan verder uitgewerkt.

Nevobo, Cito en Irene
Nevobo, Cito en Irene