Traject Sportief Coachen

Op 26 maart en 9 april hebben in totaal 13 trainers en/of coaches van de jeugdteams van Cito deelgenomen aan het traject Sportief Coachen. De beide bijeenkomsten werden verzorgd door Ingerlise Kooijman, die vanuit NOC*NSF voor dit traject aan Cito was toegewezen. Het was fijn dat NOC*NSF met Ingerlise een volleybalster had afgevaardigd voor deze training bij Cito. Zo kon ook inhoudelijk op trainingssituaties worden ingegaan.

Cito heeft zich opgegeven voor het traject Sportief Coachen als vervolgstap op het beleidsplan Sociaal Veilige Sportvereniging, dat tijdens de ALV in oktober 2013 is aangenomen. Sportief Coachen heeft als doel het creëren van een veilig sportklimaat en een gezamenlijke visie met betrekking tot training geven en coachen.  Het werd door de aanwezige trainers en coaches als erg prettig ervaren om eens bij elkaar te kunnen zitten en van gedachten te kunnen wisselen over diverse onderwerpen. Het blijkt dat de behoefte om af en toe samen te zitten absoluut aanwezig is, maar dat het hier helaas te weinig van komt.

Tijdens de eerste training werd ingegaan op plezier versus prestatie. De trainers werd gevraagd aan te geven waar tijdens trainingen op gefocust werd. Focussen op prestatie is niet per definitie fout, maar de invloed die een trainer heeft op de factor plezier is veel groter. Ook vertelde Ingerlise dat plezier zorgt voor motivatie en zelfvertrouwen en dat prestatie daar vanzelf uit volgt. Daarom werd er een plezier-top-3 gemaakt. Trainers vonden het belangrijk om plezier te stimuleren door uitdagende werkvormen te gebruiken, door een positieve benadering en door de eigen inbreng van spelers te respecteren en te gebruiken.

Ook gaf Ingerlise enkele belangrijke tips mee over hoe het bevorderen van plezier tijdens trainingen – en die tips zijn ook waardevol voor trainers van seniorenteams:

  • De ideale verhouding is 5 complimenten en 1 tip.
  • De sandwichmethode is heel bruikbaar: top – tip – top.
  • Onze hersenen kennen het woordje ‘niet’ niet: ‘niet op de libero serveren’ werkt dan ook averechts.

De eerste avond werd afgesloten met de conclusie dat trainers de meeste invloed hebben op het proces en veel minder op prestatie en resultaat. Ook werd er een huiswerkopdracht meegegeven: ieder lid van het team een compliment geven en het team een compliment geven.

Tijdens de tweede bijeenkomst werd eerst de huiswerkopdracht besproken. Daarna werd ingegaan op het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in trainingen. Belangrijke tips om ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken zijn:

  • Het samen afspreken van regels en die ook naleven.
  • Positief benaderen.
  • Persoonlijke aandacht.
  • Benoemen van gedrag dat ongewenst is, op een rustige en individuele manier.

Het traject Sportief Coachen kan zeker een succes worden genoemd en de twee keer twee uur die voor de bijeenkomsten stonden waren eigenlijk te kort. Er is nog zoveel meer te bespreken, maar een eerste stap is gezet. In de toekomst gaan we proberen om op structurele basis enkele keren per seizoen bij elkaar te gaan zitten, want iedereen is het erover eens dat dat zinvol is en ten goede komt aan de kwaliteit van de trainingen bij Cito!