Uitnodiging bijzondere ALV

Op woensdag 16 mei zal Cito een bijzondere algemene ledenvergadering organiseren.

Op deze BALV zal maar 1 agenda punt staan: Contributieverhoging voor de jeugdteams

Waarom deze verhoging?

Komend jaar wil Cito in een samenwerkingsverband met de de Nevobo en SV Irene uit Bilthoven gaan werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze (jeugd)trainers. De Nevobo stelt hierbij als voorwaarde dat de sporters ook de werkelijke kosten betalen die gemaakt worden en dat niet zoals dat bij veel verenigingen het geval is de senioren mee betalen voor de jeugd.

Ook wil de Nevobo dat er fatsoenlijke tarieven voor de trainers betaald worden. Dit betekent dat de trainers kosten omhooggaan en daarom ook de contributie omhoog moet.

Naar aanleiding van deze voorwaarde zijn wij opnieuw gaan kijken wat de contributie voor de leden zou moeten zijn. Omdat de verschillen in de huidige contributie tussen MA, MB en MC niet terecht zijn (alle genoemde teams hebben dezelfde faciliteiten en kosten) heeft het bestuur besloten om deze contributies over 3 jaar gelijk te gaan trekken.

Daar waar de contributieverhoging te groot is, wordt deze verhoging over meerdere jaren gespreid.

Per saldo komen we tot de volgende contributie voorstellen:

.                                                            Huidig                  2018-19           2019-20             2020-21

Mini’s competitie (N5)                 150,00                  175,00                   200,00                  225,00

Mini’s trainen                                  110,00                  130,00                   130,00                  130,00

MA                                                        195,00                  215,00                   235,00                  250,00

MB                                                        180,00                  205,00                   230,00                  250,00

MC                                                        165,00                  195,00                   225,00                   250,00

MA / MB / MC meetrainen        110,00                  135,00                   155,00                  160,00

MA / MB / MC extra training                                 185,00                   185,00                  200,00

De overige contributies blijven:

Senioren laag                                   275,00

Senioren laag extra training       175,00

Senior meetrainen                         160,00

H2                                                         295,00

H2 meetrainen                                180,00

H1                                                         395,00

H1 meetrainen 1x                           180,00

De voorstellen voor de contributieverhogingen na seizoen 2018-2019 zijn gebaseerd op de informatie zoals deze nu bekend is. Mochten er zich andere wijzigingen voordoen die tot een kostenverhoging leiden, kan dit betekenen dat de contributie nog verder kan stijgen. Hiervoor zal dan wederom eerst toestemming van een algemene leden vergadering gevraagd worden.

Inloop vanaf 20:00. De Bijzondere ALV start om 20:30.