Vacatures


Zonder vrijwilligers zou Cito niet kunnen bestaan en we zijn dringend op zoek naar mensen die één van de taken binnen de vereniging op willen pakken. Voor iedereen is er ruimte om zijn of haar steentje bij te dragen.

Hoewel de taken op deze vacaturelijst niet allemaal vergelijkbaar zijn wat betreft tijdsbesteding, rechtvaardigt de inzet van de vrijwilliger een tegemoetkoming in de contributie. Heb je interesse in één van de vacatures of wil je meer informatie? Mail naar vrijwilligers@cito-zeist.nl .

Wacht dus niet langer en meld je aan als vrijwilliger. Jouw inzet is goud waard!

De volgende vacatures staan op dit moment open:

 • Wedstrijdsecretariaat
 • Scheidsrechtercoördinator
 • Coördinator volleybalspeeltuin (ook voor ouders)
 • Leden technische commissie Jeugd
 • Commissie trainerswerving
 • Medewerker communicatie (ook voor ouders)
 • Trainers (voor twee damesteams)
 • Coördinator grote clubactie (ook voor ouders)
 • Zaaldienstplanner
 • Leden voor de jeugdcommissie
 • Leden voor de mini-commissie (ook voor ouders)

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de planning van alle wedstrijden van de teams van Cito. Voor aanvang van het seizoen zorg je voor de juiste planning van de wedstrijden. Na afloop van het seizoen begint de inschrijving van de teams voor het daaropvolgende seizoen.  De taken binnen het wedstrijdsecretariaat worden overzichtelijk verdeeld. Voor de teams die jij krijgt toegewezen (en hun tegenstanders) ben je aanspreekpunt en zorg je dat de planning goed verloopt. Je hebt veelvuldig contact met andere commissieleden, commissies van Cito (TC, zaalhuur, scheidsrechters) en met de Nevobo. 
Het wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor goede planning van alle wedstrijden, waarbij er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de gehuurde zaalruimte. In overleg met de scheidsrechterscommissie wordt iedere thuiswedstrijd voorzien van een scheidsrechter. 

Scheidsrechter coördinator
Werven en indelen van scheidsrechters voor op de thuisspeeldagen en zorgen dat dit goed verloopt. Daarnaast organiseer je één keer per jaar een scheidsrechters avond, waar de leden tips en tricks krijgen om goed te kunnen fluiten.

Coordinator volleybalspeeltuin
Cito vindt het belangrijk dat ieder kind optimaal leert bewegen en wil daarom graag deze jongste groep kinderen (3 tot 6 jaar) al bekend maken met volleybal door middel van de volleybalspeeltuin. De speeltuin biedt ruimte aan de gehele motorische ontwikkeling van het kind, waarbij accenten worden gelegd op activiteiten passend bij de vaardigheden die nodig zijn om volleybal te kunnen gaan spelen zoals balvaardigheid, mikken en springen. Als coördinator organiseer je ,samen met andere vrijwilligers, deze speeltuin (ongeveer 10 zaterdagen). Jij bent het eerste aanspreekpunt en stuurt de andere vrijwilligers aan.

Leden technische commissie Jeugd
De TC is verantwoordelijk voor het speltechnische niveau van de Cito Jeugdlijn. De leden van deze commissie zijn het eerste aanspreekpunt voor de spelers, maken samen met de trainers de teamindeling, werven trainers en houden zich bezig met andere teamgerelateerde zaken.

Leden werving trainers
Als trainerswerver werk je nauw samen met de technische commissie “senioren” en “jeugd”. Je gaat pro actief op zoek naar geschikte trainers voor de teams van Cito.

Medewerker communicatie
Het betrekken en informeren van onze leden, club van 50 en supporters is communicatie enorm belangrijk. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via sociale media, nieuwsbrieven en de website. Vind je het leuk om hier aan bij te dragen? Er zijn verschillende mogelijkheden:
– Het up to date houden van de website.
– Foto’s en video’s maken tijdens wedstrijden/trainingen/activiteiten.
– Redacteur van “het kortje”: ons thuisspeelmagazine (per mail) met daarin het laatste nieuws
– Beheerder en contentplaatsing sociale media kanalen.
Deze taken zijn ideaal voor ouders van onze leden.

Trainer(s)
Binnen Cito zoeken we trainers voor verschillende jeugd- en seniorenteams. Op dit moment (april 2023) zijn we specifiek op zoek naar een trainer voor ons recreantenteam en Dames Masters.

Als trainer verzorg je de training van het betreffende team. Je zorgt voor een goede trainingsopbouw en oefeningen die afgestemd zijn op het niveau van de groep. Ideaal is als je ook wedstrijden kunt coachen maar dat is geen must. Van jou wordt verwacht dat je voldoende volleybal technische kennis hebt ten opzichte van het niveau dat je gaat trainen. Algemene beginselen van training geven en vooral een positieve instelling. Je vindt het leuk mensen beter te maken in hun sport en je kunt goed voor een groep staan. Als trainer ben je ervoor om spelers individueel beter te maken en het team beter laten functioneren.

Coördinator en medewerker Grote Clubactie
Wil jij je wel als vrijwilliger inzetten voor onze vereniging, maar heb je niet heel veel tijd? Organiseer dan de Grote Clubactie! Zo help je onze vereniging aan extra inkomsten. Samen met een ander zorg je dat de leden op de hoogte zijn van de Grote Clubactie. Ook bestel en verdeel je verkoopmaterialen binnen de club. Wat levert het op? Naast veel waardering van alle leden een goed gevulde clubkas. Voor bv nieuwe materialen voor onze vereniging. 

Zaaldienstplanner
Komend seizoen willen we gaan starten met een zaaldienst per thuisdag. De zaaldienst is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van een thuisdag. Als zaaldienst ben je het eerste aanspreekpunt voor de spelende teams en de supporters. We zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger die dit inplant en de verantwoordelijke teams instrueert over de taken.

Leden voor de Jeugdcommissie
De jeugdcommissie zorgt voor de organisatie van de activiteiten voor jeugdleden. Er is veel ruimte voor nieuwe eigen ideeën! Één van de doelen is om de jeugd te verbinden met de club. Lid zijn bij een vereniging is meer dan alleen volleyballen!

Leden voor de mini-commissie
De mini-commissie houdt zich bezig met diverse werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de mini-leden van Cito. Binnen de mini-commissie zijn we dringend op zoek naar enthousiaste leden of ouders die het leuk vinden om één of meerdere van onderstaande taken op zich te nemen!
– Mini-coördinator
Je coördineert de aanmelding van nieuwe leden en onderhoudt contact daarvoor met trainers, bestuur en ouders van de mini-leden. Daarna geef je uitvoering aan Sjors Sportief binnen Cito.
– Gastheer- of vrouw
Je bent als gastheer- of vrouw aanwezig bij de aanvang en afsluiting van de training in de zaal. Je bent daarbij het aanspreekpunt voor ouders.
– Organisator mini-commissie activiteiten
Je organiseert diverse mini-commissie activiteiten tijdens en/of na de training van de mini’s. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan de organisatie van: sinterklaas- en paastoernooi, kerstpannenkoekendiner, ouder & kind training en een seizoensafsluitend uitje. Daarnaast verzorg je lokale promotie van de min-activiteiten. Hierbij  verzorg je externe communicatie, bijvoorbeeld door deze activiteiten door middel van foto’s en tekst onder de aandacht te brengen in de regionale krant of op social media kanalen, zoals Facebook.  Alsmede het organiseren van een clinic op de basisschool behoort tot je taken.

One thought on “Vacatures”

Comments are closed.