Vacatures


Zonder vrijwilligers zou Cito niet kunnen bestaan en we zijn dringend op zoek naar mensen die één van de taken binnen de vereniging op willen pakken. Voor iedereen is er ruimte om zijn of haar steentje bij te dragen.

Hoewel de taken op deze vacaturelijst niet allemaal vergelijkbaar zijn wat betreft tijdsbesteding, rechtvaardigt de inzet van de vrijwilliger een tegemoetkoming in de contributie. Heb je interesse in één van de vacatures of wil je meer informatie? Mail naar vrijwilligers@cito-zeist.nl

De volgende vacatures staan op dit moment open:

 • Bestuurslid/penningmeester (vanaf najaar 2022)
 • Trainer (voor verschillende jeugd en -seniorenteams)
 • Zaalwacht
 • Voorzitter Technische Commissie
 • Leden voor de Technische Commissie
 • Ledensecretariaat
 • Scheidsrechter coördinator
 • Leden voor de jeugdcommissie
 • Leden voor de evenement- en feestcommissie
 • Coördinator Fondsenwerving
 • Leden voor de mini-commissie
 • Cool Moves Volleybal (CMV) coördinator

Bestuurslid/penningmeester
Als bestuurslid ben je onderdeel van het bestuur en ben je de schakel tussen bestuur en de TC’s (volwassenen en jeugd) en de scheidsrechterscommissie. Je neemt deel aan maandelijkse bestuursvergaderingen waar je meedenkt en beslist over alle zaken die Cito aangaan. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de leden en trainers. Uiteraard is aanwezigheid van het bestuurslid op de Algemene Ledenvergadering gewenst, welke eens per jaar plaatsvindt.
Penningmeester is een taak die door een bestuurslid vervuld dient te worden. Je houdt je bezig met innen van contributies, doen van betalingen, bijhouden administratie, meedoen met bestuursvergaderingen en de hieruit bijkomende taken uitvoeren.

Trainer(s)
Binnen Cito zoeken we trainers voor verschillende jeugd- en seniorenteams.

Als trainer verzorg je de training van het betreffende team. Je zorgt voor een goede trainingsopbouw en oefeningen die afgestemd zijn op het niveau van de groep. Ideaal is als je ook wedstrijden kunt coachen maar dat is geen must. Van jou wordt verwacht dat je voldoende volleybal technische kennis hebt ten opzichte van het niveau dat je gaat trainen. Algemene beginselen van training geven en vooral een positieve instelling. Je vindt het leuk mensen beter te maken in hun sport en je kunt goed voor een groep staan. Als trainer ben je ervoor om spelers individueel beter te maken en het team beter laten functioneren.

Zaalwacht
Om de wedstrijddagen goed te laten verlopen heeft Cito een zaalwacht nodig.  Jij bent de aangewezen persoon om van alles te regelen op de thuisdagen (van schema tot het opbouwen velden voor de eerste speelronde). Om de lasten van een zaalwacht te delen is de cultuur binnen Cito dat het team zelf hun netten opzetten met assistentie van de zaalwacht. De teams die de laatste wedstrijdronde speelt zorgt ook voor het afbreken van de netten. De zaalwacht is verantwoordelijk, echter de club draagt als geheel zorg voor de uitstraling en saamhorigheid tijdens wedstrijddagen.

Technische commissie
De technische commissie houdt zich bezig met het indelen, begeleiden en het regelen van andere technische randvoorwaarden voor de teams. Binnen de TC hebben staat 2 functie open:
– Voorzitter Technische Commissie
Je coördineert de technische commissie. Je zit de vergaderingen voor en treedt op bij eventuele escalaties. Mogelijk ben je meewerkend voorman/-vrouw en neem je teams onder je hoede in de rol van een technisch commissielid. Van jou als voorzitter wordt verwacht dat je praktisch kunt besturen in combinatie met een redelijk tot goed technisch volleybalinzicht.
– Leden voor de Technische Commissie
Je krijgt een aantal teams onder je hoede waarvoor jij het aanspreekpunt en coördinator bent. Ook zijn er een aantal algemene taken die ook verdeeld worden. Denk aan communicatie met nieuwe leden bijvoorbeeld. Van jou als lid wordt verwacht dat je praktisch kan coördineren en goed kunt communiceren.

Ledensecretariaat
Het ledensecretariaat houdt zich bezig met het up-to-date houden van de ledenadministratie. Je verwerkt inschrijvingen van nieuwe leden en zorgt voor aanmelding bij de Nevobo.

Scheidsrechter coördinator
Indelen van scheidsrechters, begeleiden van beginnende scheidsrechters, organiseren van het  spelregelcafé.

Leden voor de Jeugdcommissie
De jeugdcommissie zorgt voor de organisatie van de activiteiten voor jeugdleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Grote Clubactie, waarbij je jeugdteams enthousiasmeert en medio september/oktober langs de trainingen van de jeugdteams gaat. Er is veel ruimte voor nieuwe eigen ideeën! Één van de doelen is om de jeugd te verbinden met de club. Lid zijn bij een vereniging is meer dan alleen volleyballen!

Leden voor de evenement- en feestcommissie
Je neemt de organisatie van de diverse feesten en activiteiten op je. Je organiseert bijvoorbeeld het Zomer in je Bol toernooi en een feest op een van de Cito thuisspeeldagen. Je kunt onderling in de commissie de taken verdelen, zodat je niet alle feestjes/ activiteiten hoeft te organiseren. Het doel is om mensen op een leuke en ontspannen manier samen te brengen. Het maakt de vereniging alleen maar leuker als mensen elkaar kennen en het gezellig hebben!

Coördinator Fondsenwerving
Als Coördinator Fondsenwerving help je mee Fondsenwerving en andere leuke en nuttige activiteiten te ondersteunen zoals de Grote Club Actie, Rabo Clubkas en andere acties.

Leden voor de mini-commissie
De mini-commissie houdt zich bezig met diverse werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de mini-leden van Cito. Binnen de mini-commissie zijn we dringend op zoek naar enthousiaste leden of ouders die het leuk vinden om één of meerdere van onderstaande taken op zich te nemen!
– Mini-coördinator
Je coördineert de aanmelding van nieuwe leden en onderhoudt contact daarvoor met trainers, bestuur en ouders van de mini-leden. Daarna geef je uitvoering aan Sjors Sportief binnen Cito.
– Gastheer- of vrouw
Je bent als gastheer- of vrouw aanwezig bij de aanvang en afsluiting van de training in de zaal. Je bent daarbij het aanspreekpunt voor ouders.
– Organisator mini-commissie activiteiten
Je organiseert diverse mini-commissie activiteiten tijdens en/of na de training van de mini’s. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan de organisatie van: sinterklaas- en paastoernooi, kerstpannenkoekendiner, ouder & kind training en een seizoensafsluitend uitje. Daarnaast verzorg je lokale promotie van de min-activiteiten. Hierbij  verzorg je externe communicatie, bijvoorbeeld door deze activiteiten door middel van foto’s en tekst onder de aandacht te brengen in de regionale krant of op social media kanalen, zoals Facebook.  Alsmede het organiseren van een clinic op de basisschool behoort tot je taken.

Cool Moves Volleybal (CMV) coördinator
Nevobo heeft een dynamische volleybalvorm ontwikkeld, het Cool Moves Volley, om kinderen stapsgewijs het volleybal aan te leren. Deze stappen worden 1 voor 1 aangeleerd met als uiteindelijke doel het beheersen van het volleybalspel. Niveau 1 t/m 3 wordt alleen in toernooivorm gespeeld en is vooral een gooi- en vang spel met de beginselen van volleybal technieken, waarin kinderen leren om als team te spelen. De regio CMV toernooien zijn maandelijks van september t/m mei, deelname is gratis. Vanaf niveau 4 gaan de kinderen het ‘echte’ mini volleybal spelen, en spelen ze vier tegen vier en is het mogelijk om als team in te schrijven in de competitie of nog door te gaan met toernooien spelen. Meer informatie over CMV staat op de site van Nevobo.

Als CMV coördinator hou je je met diverse taken bezig met als doel om goed uitvoering te kunnen geven aan CMV binnen Cito. Je zorgt ervoor dat teams tijdig worden aangemeld voor toernooien. Ook regel je kleding voor CMV leden tijdens een toernooi.  Je hebt jaarlijks een CMV overleg met alle regio coördinatoren en informeert trainers over het spel op verschillende niveaus van CMV zodat de trainingen aangepast worden aan het niveau . Tenslotte organiseer je binnen Cito een CMV toernooi.

One thought on “Vacatures”

Comments are closed.