Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon?

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van CITO is bedoeld als eerste aanspreekpunt voor leden die melding willen maken van seksuele intimidatie of ander ongewenst /grensoverschrijdend gedrag.

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en verwijst door naar de juiste personen of instantie(s).

Daarnaast kan de VCP de vereniging adviseren en stimuleren om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP heeft dus een dubbele taak: de weg wijzen als er vragen zijn en meedenken met de vereniging over preventie. De VCP is geen bestuurslid.

De VCP heeft een speciale cursus gevolgd bij NOC*NSF.

VCP Cito
Marijn Versteegh – Bleeker
vertrouwenscontactpersoon@cito-zeist.nl

Mocht een lid geen contact willen opnemen met de VCP van Cito, dan kan contact opgenomen worden met de VCP van de Nevobo:

VCP Nevobo
Janine Pleizier
janine.pleizier@nevobo.nl
06-46317335